Social Schools
Op de PWA gebruiken we de  oudercommunicatie-app Social Schools voor algemene berichten van school en voor berichten van de leerkracht van de groep.
(Leerling specifieke berichten gaan via e-mail via ons administratiesysteem Parnassys. Het is verstandig om daarvoor mailservice@email.parnassys.net als veilige afzender in uw e-mailprogramma op te nemen).


Ouders downloaden en installeren de app via de Playstore of de Appstore en maken voor zichzelf een account aan.
Met de van school gekregen koppelcode wordt hun kind binnen de app aan de juiste groep gekoppeld. Per account van de ouder(s) zijn alle kinderen van het gezin die bij ons op school zitten te koppelen, elk kind met een eigen koppelcode. Zo hebben ouders in 1 app met 1 account alle kinderen bij elkaar. 
Telefoon- en (e-mail-)adreswijzigingen van ouders in Social Schools worden overgenomen in ons leerling-administratiesysteem ParnasSys.Absent melden:
Ouders kunnen via de app doorgeven wanneer en waarom hun kind absent zal zijn. De leerkracht krijgt dan een melding en weet waarom een kind afwezig is.

Agenda:
Naast de aankondiging van een evenement kan een leerkracht in de agenda vragen om hulp van ouders. Bijvoorbeeld voor helpende handen bij een activiteit of voor rijouders. In de app is precies te zien hoeveel helpende ouders er nog nodig zijn.

Foto's en privégegevens:
Groepen kunnen foto's delen van activiteiten, geheel volgens de huidige AVG regels. 
Ouders kunnen zelf in de app instellen welke toestemmingen ze geven voor het publiceren van foto's van hun kind.
En ouders kunnen instellen welke gegevens van henzelf zichtbaar zijn voor andere ouders. 

Rapportgesprekken:
De voortgangs- en rapportgesprekken worden via Social Schools gepland. 


kijk meer informatie en veelgestelde vragen op: Social Schools