Ouderbijdrage
Sinds september 2015 is de standaard bijdrage voor groep 1-7 inclusief schoolreis € 60,00 per leerling per schooljaar. Voor nieuwe leerlingen is de bijdrage afhankelijk van de maand en de groep waarin wordt gestart op school.
De ouderbijdrage wordt geïnd via een automatische incasso: ouders ondertekenen bij inschrijving van hun kind op school een machtiging voor het jaarlijks automatisch afschrijven van deze bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor dekking van al die uitgaven die niet in aanmerking komen voor vergoeding door de overheid.
Per activiteit gebruikt de ouderraad een gedeelte van deze bijdrage. Wij zijn er trots op al jaren de vele activiteiten te kunnen bekostigen voor een zo laag mogelijk bedrag.


Ouderbijdrage per schooljaar:
Maand (waarin leerling start op school) Ouderbijdrage Opmerkingen
aug-dec € 60,00 gr 1-7
aug-dec € 32,50 gr 8
jan-mrt € 45,00 gr 1-7
jan-mrt € 20,00 gr 8
april € 35,00 gr 1-7
april-juli € 12,50 gr 8
mei-juli €   0,00 gr 1-7, tenzij leerling meegaat op schoolreis, dan € 32,50

In de bijdrage zit ook het bedrag voor de schoolreis, behalve voor groep 8. Leerlingen van groep 8 gaan op kamp en betalen hiervoor apart (richtbedrag: € 150,-). Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar zonder uw bijdrage kunnen we al deze activiteiten voor uw kind(eren) niet doen. Het schoolreisje moet in ieder geval betaald worden om uw kind mee te laten gaan. Indien u niet in staat bent deze bijdrage te betalen kunt u contact opnemen met de directie voor een passende oplossing.
Voor vragen over de ouderbijdrage of de automatische incasso kunt u contact opnemen met de penningmeester, Michael Kindt, or.pwa@spectrum-spco.nl.
Rekeningnummer van de Ouderraad is NL11 RABO 0106 7990 88 t.n.v. Spectrum, PWA, OR.