Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Nieuwsbrief UDSG 2020-2021
Wilt u zich als belangstellende inschrijven voor onze nieuwsbrief? 
Stuur dan een mail naar udsg@pwabasisschool.nl en wij voegen uw adres toe.
Ouders hoeven zich niet in te schrijven, zij ontvangen de UDSG via onze oudercommunicatie-app Social Schools.

Nieuwbrief UDSG nr 6, 17 december 2020

Nieuwsbrief UDSG nr 5, 26 november 2020

Nieuwsbrief UDSG nr 4,     5 november 2020


Nieuwsbrief UDSG nr 3, 15 oktober 2020

Nieuwsbrief UDSG nr 2, 24 september 2020


                                                bijlage bij UDSG nr 2: bibliotheek Oostland

Nieuwsbrief UDSG nr 1,    3 september 2020