Voorlezen,
kinderboekenweek
Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onjuist, onvolledig of achterhaald is.
De inhoud van de website is met grote zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
CBS Prins Willem-Alexander of de webmaster van school kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. CBS Prins Willem-Alexander of de webmaster van school kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites buiten het domein van www.pwabasisschool.nl.  Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. CBS Prins Willem-Alexander is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Gebruik van deze hyperlinks is dus voor uw eigen risico.

Op de website van CBS Prins Willem-Alexander staan leuke gebeurtenissen en foto's. Wij streven naar een positieve uitstraling, waarbij leerkrachten, leerlingen, ouders en derden, die genoemd en zichtbaar gemaakt worden, op een goede manier getoond en beschreven worden. Er zullen geen aanstootgevende teksten en foto's op de website verschijnen.