Buitenschoolse opvang

Spectrum-SPCO heeft de buitenschoolse opvang voor haar scholen geregeld door een samenwerking aan te gaan met verschillende instellingen voor BSO. Ouders sluiten zelf een contract met één van deze instellingen.
School draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSO-instelling voor de opvang buiten de schooltijden. De BSO mogelijkheid wordt aangeboden op werkdagen van 's morgens 7.30 uur (tot de school begint) en na schooltijd tot 's avonds 18.30 uur (korter mag natuurlijk ook). In de vakanties moet eveneens opvang voor de kinderen worden aangeboden.

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met:

Prokino Kwakelbinkie: link naar website
Smallsteps Ratjetoe: link naar website
De Paddestoel: link naar website
BSO Zus & Zo, Frisbi:  link naar de website

Wie gebruik wil gaan maken van BSO, raden we met klem aan dit vroegtijdig kenbaar te maken bij de instellingen voor BSO. Op die manier kan men zich voorbereiden op een eventuele groei en kunnen wachtlijsten tot een minimum worden beperkt.


Prokino Kwakelbinkie heeft op ons schoolplein een gebouw met drie opvanglokalen, zodat onze leerlingen dichtbij het schoolgebouw opgevangen kunnen worden. Leerlingen van onze school en de Kwakel hebben voorrang bij inschrijving.