Voorlezen,
kinderboekenweek
Foto's


Foto's van activiteiten zijn vanaf schooljaar 2020-2021 te zien via onze oudercommunicatie-app Social Schools.Van allerlei activiteiten worden, het hele schooljaar door, foto's gemaakt, zowel door leerkrachten als door ouders. 

De foto's zijn niet meer  openbaar. Er zijn  ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun kind op het web terechtkomt. Bovendien is in mei 2018 een nieuwe wet in werking getreden waardoor het gebruik van foto's op onze website aan vele regels is gebonden.


Wanneer ouders tijdens een activiteit foto's maken van leerlingen en die op hun eigen Facebook/Instagram of een ander social media platform plaatsen, vragen wij u  om hier zorgvuldig mee om te gaan. School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die voortkomen uit het online plaatsen door ouders van foto's van schoolactiviteiten (te denken valt aan Sintfeest, kerstviering, schoolreis enz.).