Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek
Kalender
Voor een overzicht van de vakanties en studiedagen kijkt u bij   Onze school> Vakantie en studiedagen
Voor huiswerk kijkt u via tabblad Groepen bij de agenda van de groep van uw kind.

04-03-2020
Ouders plannen een gesprek met de leerkracht(en) over het rapport van hun kind(eren)
05-03-2020
Ouders plannen een gesprek met de leerkracht(en) over het rapport van hun kind(eren)
05-03-2020
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 maart 12:00u