Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Kalender
Voor een overzicht van de vakanties en studiedagen kijkt u bij  Onze school> Vakantie en studiedagen
Voor huiswerk kijkt u via tabblad Groepen bij de agenda van de groep van uw kind.

18-12-2019
Kerstviering voor alle groepen. Iedere groep in  het eigen lokaal een kerstdiner. meer info volgt
19-12-2019
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 december 12:00u