Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Op 30 oktober is er een inloopavond voor de nieuwbouw, in het gemeentehuis
Agenda
Voor een overzicht van de vakanties en studiedagen kijkt u bij  Onze school> Vakantie en studiedagen
Voor huiswerk kijkt u via tabblad Groepen bij de agenda van de groep van uw kind.