Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Schoolmaatschappelijk werk
Joke Dubois is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school en is op afroep beschikbaar.
Ze is in dienst van Enver (voorheen Flexus Jeugdplein), een grote Rotterdamse organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders.
Op verzoek biedt zij hulp aan leerlingen door het voeren van gesprekken. Ook geeft ze advies aan ouders en leerkrachten wanneer er zorgen zijn over een kind, bijvoorbeeld bij eenzaamheid, rouw, onzekerheid, echtscheiding, problemen thuis of op school.
Een belangrijk uitgangspunt van het schoolmaatschappelijk werk is dat het aanvullend en ondersteunend is ten opzichte van de ouders en de school. U als ouder en de school hebben beiden het welzijn van het kind voor ogen. Ieder heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid in.  De schoolmaatschappelijk werker kan met u en de school samenwerken en u ondersteunen wanneer u dit nodig hebt. Mocht deze hulp niet toereikend of passend zijn, dan helpt ze u om de juiste (vervolg)hulp te vinden.

Wanneer  een leerkracht advies wil vragen, gebeurt dit anoniem. De naam van uw kind wordt alleen genoemd wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor het voeren van gesprekken met uw kind.

Overweegt u om contact met het schoolmaatschappelijk werk te zoeken, dan is het verstandig om eerst met de leerkracht of de intern begeleider, Arie Sonneveld, te overleggen.


U kunt Joke Dubois bereiken via:
jokedubois@enver.nl
of via 06-14 31 96 74