Jeugdcoach Op School (JOS)
Samiati Lonnee is als jeugdcoach (combinatie schoolmaatschappelijk werker en gezinscoach) verbonden aan onze school en is op afroep beschikbaar.
Ze is als JOS (Jeugdcoach Op School) in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders.
Op verzoek biedt zij hulp aan leerlingen door het voeren van gesprekken. Ook geeft ze advies aan ouders en leerkrachten wanneer er zorgen zijn over een kind, bijvoorbeeld bij eenzaamheid, rouw, onzekerheid, echtscheiding, problemen thuis of op school. Samiati is ook inzetbaar als gezinscoach/opvoedondersteuner bij gezinnen thuis.

Een belangrijk uitgangspunt van de jeugdcoach is dat het aanvullend en ondersteunend is ten opzichte van de ouders en de school. U als ouder en de school hebben beiden het welzijn van het kind voor ogen. Ieder heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid in.  De jeugdcoach kan met u en de school samenwerken en u ondersteunen wanneer u dit nodig hebt. Mocht deze hulp niet toereikend of passend zijn, dan helpt ze u om de juiste (vervolg)hulp te vinden.

Wanneer  een leerkracht advies wil vragen, gebeurt dit anoniem. De naam van uw kind wordt alleen genoemd wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor het voeren van gesprekken met uw kind.

Overweegt u om contact met de jeugdcoach te zoeken, dan is het verstandig om eerst met de leerkracht of de intern begeleider, Arie Sonneveld, te overleggen.


U kunt Samiati Lonnee bereiken via:
s.lonnee@schoolformaat.nl