Ouderraad - OR
Wie zijn wij, wat doen we, voor wie doen we het en met welk doel?

De ouderraad bestaat dit jaar uit 10 ouders en een  teamlid.  Samen met de leerkrachten en een heleboel enthousiaste hulpouders organiseren wij allerlei activiteiten op de PWA en proberen deze keer op keer tot een succes maken.

Naast alle activiteiten zijn wij aanspreekpunt voor ouders met vragen over uiteenlopende zaken. Wij zullen u niet overal direct een antwoord op kunnen geven maar kunnen u zeker in contact brengen met de juiste persoon, te denken valt dan aan de medezeggenschapsraad of de directie.

Hieronder geven wij  enkele  activiteiten weer, welke  zoal  door de OR worden  georganiseerd:
 

  • Sintfeest: Samen met de leerkrachten worden cadeautjes  uitgekozen  voor in de schoen  en  de zak van de Sint! De hele school ruikt naar speculaas, omdat de OR alle leerlingen helpt om zelf de pepernoten en speculaasjes te bakken.  Natuurlijk wordt er ook een heuse intocht verzorgd en als er die dag zieke leerlingen zijn, rijden wij Sint en zijn Pieten graag persoonlijk naar deze zieke leerlingen  toe.
 
  • Kerst: Het ene jaar wordt Kerstmis in de kerk gevierd en het andere jaar vieren de leerlingen Kerstmis op school in hun eigen groep. We drinken met z'n allen warme chocomel en glühwein op het in kerstsfeer omgetoverde plein. Het jaar daarna vieren we kerst door middel van een kerstdiner in de klas. 
 
  • Pasen: De Ouderraad verzorgt een heerlijk uitgebreide paaslunch voor de leerlingen. 
 
  • PWA dag: Het feest van het jaar! Op deze dag vieren we de verjaardag van onze naamgever (toen nog Prins) Koning Willem-Alexander door middel van spelletjes  die passen bij het gekozen thema. Met ludieke momenten, zoals optredens van leerkrachten.
 
  • Schoolreis: Een mooie afsluiting van een leerzaam en gezellig schooljaar. Samen met de leerkrachten worden leuke bestemmingen uitgezocht. De gele T-shirts worden aangetrokken, bussen geregeld, ijsjes besteld…en de dag kan beginnen.
 
  • Avondvierdaagse:   Ieder jaar lopen wij met heel veel leerlingen mee met de avondvierdaagse. Wij registreren de aanmeldingen van school en zorgen voor een leuke attentie bij het inhalen van de wandelaars.
 
  • Afscheid groep 8:   Voor de leerlingen die onze school na acht jaar verlaten wordt aan het einde van het schooljaar een afscheidsfeest georganiseerd. Er wordt voorafgaande aan het opvoeren van de musical met elkaar lekker gegeten en na de musical volgt een gezellige borrel (met eventueel disco) voor de leerlingen, ouders en leerkrachten. Op de allerlaatste schooldag van groep 8 wordt er ook nog een leuke traktatie voor de rest van de school verzorgd.  
 
  • Beheer financiën:  De penningmeester draagt zorg voor het innen van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt een financieel verslag opgemaakt. Dit verslag wordt dan in de Ouderraadsvergadering besproken en vastgesteld.

De activiteiten die wij organiseren worden deels bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Meer hierover leest u in de schoolgids. Zolang alle ouders inzien dat hun ouderbijdrage een meerwaarde oplevert voor hun eigen kind(eren), kunnen wij de ouderbijdrage laag houden. We vertrouwen erop dat iedereen jaarlijks de ouderbijdrage zal betalen. Mocht dat door bijzondere omstandigheden problemen opleveren, neem dan contact op met de directie of de penningmeester voor een eventuele betalingsregeling.

Het doel van de OR  is bij te dragen aan een onvergetelijke basisschooltijd voor uw kinderen. Verder ontlasten we hiermee de leerkrachten, die zich dan vooral bezig kunnen houden met het lesgeven aan  de leerlingen.

Lijkt het u  leuk om zelf ook deel uit te maken van de Ouderraad of te helpen bij één van bovenstaande activiteiten? U kunt u aanmelden bij één van de leden of een e-mail sturen naar or.pwa@spectrum-spco.nl

We zien samen met u uit naar een gezellig schooljaar!

 

De ouderraad van 2021-2022

Chris Woltering  (voorzitter)   
Michael Kindt (penningmeester)                                        
Elly de Vogel (team)    
Dennis Evers                                                
Mariëlle Everwijn
Gijs Lambooy
Corina Runhaar 
Manuela Veling
Sandra Wijgand
Jacco Zanstra
Janneke de Zwaan