Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Notulen medezeggenschapsraad
Hieronder kunt u de notulen van de afgelopen MR-vergaderingen lezen.

Notulen van de MR vergadering van 12-01-2021

Notulen van de MR vergadering van 27-10-2020