PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek
Agenda medezeggenschapsraad
Op onderstaande data zijn er al vergaderingen gepland. In de loop van het schooljaar worden de eventuele overige vergaderdata bekend gemaakt.
 

C.B.S. Prins Willem-Alexander

 

Agenda Medezeggenschapsvergadering.

Datum: Maandag 18 november 2019

Tijd: 19.30 uur- 21.30 uur

Locatie: Prins Willem-Alexanderschool.
 

Agenda

Wie Actie Tijd
 

1. Opening / mededelingen                                                    Simon      19.30 - 19.35
 

2. Bespreken laatste notulen                                                Allen         19.35 - 19.45

· Openstaande actiepunten

 

3. Onderwerpen uit Jaarplanning                                        Nelly         19.45 - 20.00

· Begroting (A)

· Nieuwbouw School (i)

 

4. GMR                                                                                        Ellen         20.00- 20.30

 

5. Rondje rond de klassen                                                      Allen         20.30 - 20.45

 

6. Rondvraag                                                                            Allen          20.45 - 21.00

 

7. Eerst volgende vergadering:   17 februari,    20 april,    22 juni 

 

8. Sluiting 21.30

 

Inleesstukken

1. Laatste vergaderverslag                                                  Allen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

C.B.S. Prins Willem-Alexander

 

Agenda Medezeggenschapsvergadering.

Datum: Maandag 23 september 2019

Tijd: 19.30 uur- 21.30 uur

Locatie: Prins Willem-Alexanderschool.

 

Agenda

Wie Actie Tijd

1. Opening / mededelingen                          Simon     19.30 - 19.35
 

2. Bespreken laatste notulen                      Allen       19.35 - 19.35

· Geen openstaande actiepunten
 

3. Onderwerpen vanuit jaarplanning        Nelly       19.35 - 20.30

· Optimaliseringsplan (i)

· Arbozaken

· Meer jaren onderhoudsplan/nieuwbouw

 

4. GMR ? 20.30 - 20.45

 

5. Rondje rond de klassen                             Allen     20.45 - 21.00

 

6. Rondvraag                                                    Allen     21.00 - 21.05

 

7. Eerst volgende vergadering (Nog te bepalen)    Allen     21.05 - 21.10

 

8. Sluiting 21.30

 

Inleesstukken

1. Laatste notulen