Agenda medezeggenschapsraad
Vergaderingen schooljaar 2021-2022:
  • 26 oktober 2021
  • 11 januari 2022
  • 8 maart 2022
  • 19 april 2022
  • 21 juni 2022

De notulen van deze vergaderingen kunt u  HIER lezen.
Notulen worden steeds op de volgende vergadering goedgekeurd (of aangepast) en daarna pas op de website geplaatst.
MR jaarplanning voor onderwerpen van overleg
 
Onderwerp Maand of periode waarin het besproken wordt of actie op wordt ondernomen
Plannen nieuwe schooljaar   (i) september
Leerlingaantal   (i) oktober, juni
OR- ouderbijdrage-begroting (i, I) september - oktober
Schoolbegroting   (A) oktober- november
Arbozaken   (A) november
Schoolbegroting   (I) januari
Vakantie/marge uren  (A) februari-maart, april, juni
Schoolgids   (I) mei, juni, juli
Formatie/Groepsindeling   (A) april, mei, juni
Meerjaren begroting   (I) januari, mei
Meerjaren onderhoudsplan   (A) september, mei
Regels/procedures mei
Jaarverslag/MARAP   (i) mei, juni
   
i =
I =
A =
Informeren
Instemming
Advies