Vakantie en studiedagen
Alle roosters onder voorbehoud van onvoorziene  wijzigingen en aanvullingen!

Vakanties schooljaar 2021-2022
 
Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie donderdag 7 juli 2022 t/m 19 augustus 2022

in verband met de verhuizing naar onze nieuwbouw begint de zomervakantie voor de leerlingen op woensdag  6 juli om 12:30u.

Studiedagen voor alle leerlingen schooljaar 2021-2022

studieweek: dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni 2022
 

Vakanties schooljaar 2022-2023 (volgend schooljaar!!)

 
Zomervakantie maandag 11 juli 2022 t/m  vrijdag 19 augustus 2022
Start schooljaar maandag 22 augustus 2022 (in het nieuwe gebouw!)
Herfstvakantie maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag +Pasen vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023


Studiedagen voor alle leerlingen schooljaar 2022-2023
 
Studiedag woensdag 7 september 2022
Studiemiddag vrijdag 21 oktober 2022, les tot 12:30u
Studiedag maandag 14 november 2022
Studiemiddag vrijdag 23 december 2022, les tot 12:30u
Studiedag woensdag 8 februari 2023
Studiedag vrijdag 24 februari 2023
Studiedag vrijdag 24 maart 2023
Personeelsmiddag Spectrum vrijdag 2 juni 2023, les tot 12:30u
Studieweek maandag 5 juni 2023- vrijdag 9 juni 2023
Laatste schooldag 2022-2023 vrijdag 7 juli 2023, les tot 12:30u