wennen van nieuwe leerlingen
Nadat uw kind is aangemeld bij ons op school, krijgt u een maand voordat uw kind vier jaar wordt  bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. Gedurende  de laatste tien ochtenden voor de vierde verjaardag mag uw kind 's morgens naar school komen om alvast te wennen. 
Wanneer u uw kind bij vriendjes of vriendinnetjes in de groep ingedeeld zou willen zien, kunt u uw voorkeur doorgeven op het aanmeldingsformulier, dan kunnen we kijken wat we kunnen doen om dit mogelijk te maken.
 
Indien een groep vol zit of er andere zwaarwegende redenen zijn om de voorkeur niet toe te kennen dan ontvangt u daar tijdig bericht van.
 

Nieuwe leerlingen  die in de hogere groepen instromen kunnen een dag meedraaien in hun toekomstige groep om alvast wat indrukken op te doen. Vooraf hebben deze leerlingen ook contact met de desbetreffende leerkracht.