Algemene informatie
CBS Prins Willem-Alexander is één van de  acht scholen die vallen onder het bestuur van  Spectrum SPCO  te Lansingerland.

CBS Prins Willem-Alexander, "de school waar je verder leert kijken" is een open christelijke school, waar we respectvol met elkaar omgaan.
Dit dragen wij uit naar elkaar: ouders, leerlingen en alle medewerkers.

Een veilige, uitdagende leeromgeving, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar ze ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden.
Enthousiaste, betrokken leerkrachten en medewerkers die in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 de ontwikkeling van de leerlingen positief stimuleren en motiveren.
Betrokkenheid en saamhorigheid tussen ouders, leerlingen en school.
Wij stellen het op prijs om met ouders in gesprek te zijn over hun kind(eren) en hen te betrekken bij de activiteiten van de school.
 
Iedereen is welkom op onze school, wetend dat wij een protestants christelijke school zijn en daar uiting aan geven in de lessen godsdienstonderwijs en in activiteiten en feesten.