Notulen MR

23-06-2022
Van de vergadering
van de medezeggenschapsraad staan de nieuwe notulen weer op de website.

De MR vergadert meerdere keren per jaar over de gang van zaken op school.
Via Onze school> MR kunt u meer informatie vinden over de MR.