Voorlezen,
kinderboekenweek

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag
Op 30 oktober is er een inloopavond voor de nieuwbouw, in het gemeentehuis

UDSG nr 1

05-09-2019
De eerste PWA nieuwsbrief UDSG nr 1 van het nieuwe schooljaar is verschenen en per e-mail verstuurd naar ouders en belangstellenden.


Wijzigt uw e-mailadres? Geeft u dit dan a.u.b. door aan de leerlingadministratie van school.

Wilt u alleen de UDSG op een ander e-mailadres ontvangen? Via de website kunt u uw huidige e-mailadres verwijderen en met uw nieuwe e-mailadres inschrijven.